Pubblicato “Fiabe novelle e racconti popolari siciliani. Volume 3” di Giuseppe Pitrè.

Dall’incipit del libro:

‘Na vota cc’era un furnaru, e ogni matina carricava un’unza di pani a ‘na vièstia ca cci java davanti la putìa1. ‘Na jurnata dissi: «- Ora jeu dugnu st’unza di pani a sta vièstia, e ‘un mi nni duna nuddu cuntu nè ragiuni; si vôta cu lu giuvini: – «Vicienzu, dumani vieni la vièstia, comu jeu cci dugnu lu pani, tu cci ha’ a jiri dappressu, e ha’ a vidiri unni trasi.»